Familielivet er mangfoldig! Alle familier er ulike og har ulike behov, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Unicef
Hver familie må få valgfriheten til å bli enig om fordelingen av permisjonstiden for sitt eget barn, skriver Malin Ali i dette innlegget. 
Foreldrepengeordningen
Foreldrepenger skal erstatte inntekt når man er hjemme med et barn. Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger består foreldrepengeperioden av mødrekvoten (15 uker), fedrekvoten (15 uker) og en fellesperiode som foreldrene kan dele (16 uker). Les mer på NAVs nettsider.

Regjeringa bestemmer hva som er best for alle familier. Det ser kanskje fint ut på papiret at mor og far skal ha like lang permisjon, i et samfunn hvor målet er mer likestilling. Men dette fungerer ikke optimalt i praksis. 

Ulike familier, ulike behov

Mange mødre må ta valget om ulønnet permisjon, når det for noen, av ulike årsaker, ikke passer å gå tilbake i jobb. Det er nok mange som kjenner seg igjen i at det er vanskelig å gå tilbake på jobb i et stadie der barnet krever mye mamma-omsorg og kanskje fortsatt ammer ofte, gjerne dag og natt. I vårt tilfelle med en 9 måneder gammel datter, tar hun ikke flaske eller er særlig interessert i fast føde. Her er det bare pupp som gjelder, og da er det ikke lett å følge strenge regler. Å dele ukene likt mellom mor og far kan noen ganger bli uhensiktsmessig. 

Pappapermisjonen er verdifull og noe jeg selvfølgelig er for, i de tilfellene det fungerer. Det som er synd er at ordningen tar utgangspunkt i at alle mødre og fedre sine opplevelser og prioriteringer rundt fødsel og barseltid er helt like. 

Vi trenger ikke være like, bare ha like muligheter

Familielivet er mangfoldig! Alle familier er ulike og har ulike behov, derfor mener jeg hver familie må få valgfriheten til å bli enig om fordelingen av permisjonstiden for sitt eget barn. Vi trenger et mer fleksibelt system, tilpasset babyens behov. Det er så mange babyer der ute som trenger mammaen sin lengre enn myndighetene har bestemt. 

Det store fokuset på likestilling i denne sammenhengen er misforstått

Det store fokuset på likestilling i denne sammenhengen er misforstått. Verdispørsmål og likestilling skal handle om at mor og far har lik lønn for likt arbeid, og om at begge kjønn har like muligheter. Vi trenger ikke være like, eller velge det samme. Alle biologiske ulikheter, arbeidsoppgaver og fordelinger av disse er like mye verdt. Det må vi anerkjenne, for det mener jeg er en mer riktig forståelse av hva likestilling bør være. 

JA til frifordeling!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.