– Jeg sier ja, til kreativ barndom og en mer aktiv og sosial ungdomstid, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Commons Wikimedia
Aldersgrenser på sosiale medier må håndheves og kontrolleres på en sikker måte, skriver Malin Ali i dette innlegget.

I det siste har debatten om barn og bruk av skjerm igjen kommet til overflaten – og det er bra. 

Vi må ta denne kampen, både på skolen og i hjemmet. Jeg heier på en aldersgrense på alle sosiale medier, slik enkelte allerede praktiserer med varierende suksess. Innlogging med BankID er en mulig løsning for trygg verifisering av alder. 

Bra at barnet kan ringe og sende meldinger

Det er en trist utvikling at fritid og sosialisering nå i stor grad skjer digitalt. Og vi må tilrettelegge for at barna våre får være tilstede i sitt eget liv. Barn er ikke modne nok til å forholde seg fornuftig til alt de møter på nettet. Jeg sier ja, til kreativ barndom og en mer aktiv og sosial ungdomstid. 

Det er mye urovekkende på digitale plattformer der barn og unge befinner seg, ting vi voksne absolutt bør bekymre oss over. Eksempelvis har det kommet for en dag at det finnes barn under ti år som som selger kroppen sin på nettet ved hjelp av et dertil utviklet kodespråk av emojis. 

Det er slik fortsatt relevant å stille spørsmålet: «Hva skal et barn med en smarttelefon?» Det finnes andre utmerkede telefoner som barnet kan ringe og sende meldinger med, og som slik kan bidra positivt i kommunikasjonen mellom barn og foreldre.  

Trygge og bevisste brukere

Enkelte argumenterer med at barn må ha smarttelefon for å unngå at de faller utenfor det digitale fellesskapet – og dette er antakelig også tilfellet. Men hvis skole og familie, de to sentrale arenaene for et barn, blir enige om at smarttelefoner ikke skal benyttes av de yngste, er dette et realistisk mål. Her må de ulike aktørene barna forholder seg til være samkjørte. Slik unngår barnet også den klassiske alle-andre-får-lov-opplevelsen. 

Denne type regulering er bare ett av flere nødvendige tiltak – vi må arbeide på flere fronter samtidig. Det er også avgjørende at både skole og foreldre arbeider aktivt med å gjøre barn og unge til trygge og bevisste brukere av digitale medier i situasjoner der de er nødt til det og der de er modne nok til det. 

I harmoni med teknologien

Det er i alle tilfeller avgjørende at aldersgrenser eksisterer og praktiseres sikkert på absolutt alle sosiale medier og at grensene settes etter grundig gjennomgang der det både tas hensyn til barnets modenhet og unge menneskers ønsker om å ha en viss tilstedeværelse i sosiale medier som er tilpasset deres alder. 

Jeg håper dette temaet løftes nok til at det også vurderes av politikere. Dette angår hele samfunnet og debatten om temaet er avgjørende for at kommende generasjoner skal kunne leve mer harmonisk med teknologien. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.