Økning i uttransporteringer

Gardermoen siste stopp: over 2000 personer har i løpet av fjoråret blitt sendt ut av landet, viser ny statistikk fra Politiets utlendingsenhet (PU).
Foto: Claudio Castello
Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte i mai 425 personer som ikke hadde lovlig opphold i Norge. Blant disse var 141 straffedømte og 20 barn.
0Shares

Så langt i år har PU gjennomført tvungen utsendelse av 2.136 personer. Ved utgangen av mai 2012 var tallet 1.943 personer. I løpet av mai ble 20 mindreårige uttransportert, skriver Hamar Arbeiderblad.

I løpet av mai ble 20 mindreårige uttransportert. Av disse reiste 13 med foreldre, mens sju andre mindreårige ble sendt alene til et annet europeisk land i samsvar med Dublin-avtalen.

I løpet av årets fem første måneder har i alt 134 mindreårige blitt uttransportert, de fleste av dem sammen med sin familie. Men i april ble for eksempel hele 13 barn sendt ut alene og overlatt til sin skjebne i det landet de kom til. Flesteparten havnet i et annet europeisk land.

Flest til Italia
Av de 2136 som var uttransportert ved utgangen av mai, havnet hele 461 personer i Italia. Årsaken er det store antallet asylsøkere som først kommer til Italia og søker asyl der. Etter Dublin-avtalen skal da Italia behandle asylsøknaden, selv om det er søkt på nytt i Norge.

Til Spania ble det tvangssendt 146 personer, og til Romania 122. Av de store asylsøkerlandene var det bare Afghanistan som tok imot et betydelig antall uttransporterte (119 personer). Bare fire havnet i Somalia, og to i Sudan.