– Flere tror på konspirasjonsteorier

Får oppmerksomhet: Utenlandske medier har benyttet seg av Øyvind Strømmens ekspertise om høyreekstremisme og nå blir boka hans om temaet oversatt til fransk
Foto: Henrik Beckheim
– Konspirasjonsteorier får stadig større gjennomslag på nettet. Forestillinger om en hemmelig makt som styrer alt, vokser raskere enn den tradisjonelle høyreekstremismen, mener journalist Øyvind Strømmen. 

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen ble kjent etter 22. juli 2011 som en av de få i Norge med inngående kjennskap til høyreekstreme miljøer og ideologi.

– Det er ikke det høyreekstreme miljøet som vokser mest i Norge hvis man tar utgangspunkt i det som skjer på nettet. På blogger og i diskusjonsfora om alt fra dyrevern til alternativ medisin har derimot tendensen til å forstå verden ut fra ulike konspirasjonteorier grepet mer og mer om seg de siste årene. 

Det er inntrykket til Strømmen, som i en årrekke har fulgt med på hva som rører seg i nettdebattene og på blogger og nettsteder som formidler ulike former for ekstremisme og fundamentalisme, men også nettsteder av mer upolitisk karakter der ulike konspirasjonsteorier gjengis og diskuteres. Utrop snakket med ham i forbindelse med et seminar om hatretorikk på nettet, som Utrop og Enhet for mangfold og integrering arrangerte på Grünerløkka i Oslo i dag. 

– Nettet ser ut til å være særlig velegnet til å spre og fremme konspirasjonsteorier. Folk lar seg overbevise i større grad enn før.

“Lukkete grupper som styrer verden”
Og konspirasjonstankegang er ikke forbeholdt høyreekstreme miljøer, selv om den høyreekstreme ideologien nesten alltid også inneholder konpirasjonstankegang.

– Folk med alle slags politiske overbevisninger både til venstre og høyre i politikken argumenterer for at det finnes mektige grupper som styrer det som skjer i verden bak vanlige folks rygg. De som henges ut, er alt fra politikere og næringslivsfolk til folk i delvis lukkede, innflytelsesrike grupper som frimurere og Bilderbergere, forteller Strømmen. 

Selv om Strømmen ikke ser den store veksten i høyreekstreme miljøer i Norge, understreker han at disse er svært aktive på nett ikke bare i Norge, men også mange andre steder i verden. I Europa har høyreradikale og høyreekstreme partier vokst fort de siste årene. Også andre ekstreme grupper, som al-Qaida, er meget sterkt til stedet på nettet. Al-Qaida har for eksempel sitt eget magasin og driver med utstrakt informasjonsvirksomhet. 

– Mange besøker høyreekstreme nettsteder
Også forsker Lars Gule, som tok ordet under seminaret, advarte mot høyreekstremismen. Han trakk fra en ny svensk rapport som viser at de syv største høyreekstreme nettsidene i Sverige har 144.000 unike besøkende til sammen per dag. Det er det svenske Statens medieråd som har utarbeidet rapporten

– Tallene er ikke uten videre overførbare til Norge. Sverige har en annen og mer omfattende historie med høyreekstremisme enn Norge. Likevel sier de noe om omfanget, hevdet han. 

Svenske forskere har dessuten trukket i tvil om de høyreekstreme nettsidene faktisk dreier seg om så mange treff som rapporten viser, eller om tallene er manipulert av dem som driver nettsidene. 

Varsler politiet
På seminaret ble også andre former for ekstremisme diskutert. Samfunnsdebattant Yousef Assidiq fortalte om sine erfaringer med ekstreme personer med muslimsk tro og hvordan han etter hvert har fått et godt forhold til politiet. Han bruker muligheten til å varsle politiet om trusler og voldsoppfordringer som rammer ham eller andre på nettet. 

Forsker Inger Marie Sunde, som også holdt innlegg på seminaret, fokuserte på hvilke muligheter som finnes for å anmelde hatkriminalitet, hva som omfattes av lovverket som hatefulle ytringer og hvilke virkemidler myndighetene har for å motvirke hatretorikk på nettet.