– Barneekteskap er utbredt i Norge

45 prosent av alle barneekteskap i verden skjer i India, ifølge tall fra UNICEF.
Foto: http://www.flickr.com/photos/cleaversincanada/3247317487/in/photolist-5WXmmx-5X2usm-5X2vo3-62nAkF-6y4nXd-6RBAi4-7crpiM-7cY6CB-7eAvH9-7mX77M-7omeMT-7oqdmL-7ro8GL-7rSEDA-7rV8ov-axfVUh-bnLBvW-bwqR7Z-dtZ2wy-bAFt2B-bAFtb4-bAFtAM-9yJv7y-bnLBmL-dBRj1q-bnLBMY-8c66EX-dtTdKV-7ACqnY-7E8Sus-dtYN1Q-7CaXjp-7AB9G9-7ABbs7-9XXHZM-9zeb6J-9hndrP-adDWLu-exXe5o-8XMNXQ-8XMM6C-8XMVTC-8XK4gT-8XMH7m-8XJJrB-8XJDer-8XK1z6-8XMZiq-8XJTFH-8XN6U1-8XN9s9/
– Omfanget av barneekteskap og arrangerte barneforlovelser i Norge er mye større enn folk flest er klar over, mener Røde Kors. 

Røde Kors-telefonen har mottatt henvendelser om unge helt ned til i 11-års alderen som frykter å bli utsatt for tvangsekteskap ved utenlandsreise.

Det skriver Anne Marte Stifjeld og Tone Salthe, henholdsvis prosjektleder og prosjektmedarbeider i Røde Kors-telefonen i en kronikk på Nrk Ytring i dag. 

Fra 2008 til 2012 mottok Røde Kors-telefonen 214 henvendelser om mindreårige som fryktet tvangsekteskap, og 53 fra eller om barn som allerede var tvangsgiftet, kommer det fram i kronikken. 

– Etter vår erfaring omgår enkelte familier regelverket om giftermålsalder ved å gifte bort sine barn gjennom religiøse seremonier eller ved uregistrerte vigsler. Slike uregistrerte ekteskap oppfattes i enkelte miljø som mer bindende enn juridisk gyldige ekteskap. Først etter at barnet fyller 18 år registreres ekteskapet i Norge for deretter å kunne søke om familiegjenforening, skriver de to og fortsetter: 

– En annen måte å omgå regelverket om giftermålsalder er å forlove bort sine barn bort i ung alder. Barneloven § 30a sier at avtaler om ekteskap som foreldre gjør på vegne av sine barn, ikke er bindende. Vi oppfatter denne lovparagrafen som utydelig på om arrangerte barneforlovelser er lovlige i Norge, og oppfordrer myndighetene til å tydeliggjøre i barneloven om dette er forbudt eller ikke.

I kronikken henvender forfatterne seg til barneminister Inga Marte Thorkildsen med et enkelt og direkte spørsmål:

– Hva tenker du å gjøre med dette?