Vil ha norskopplæring fra fra første dag

0Shares

Siden skoleåret 1996/97 har alle asylsøkere som kommer til landet fått tilbud om norskundervisning.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å tilby norskopplæring kun til asyløskere som har fått sine søknader innvilget og først fra dette tidspunktet skal det tilbys norskopplæring.

Norsk Folkehjelp mener det er avgjørende at integrerings- og kvalifiseringsløpet starter fra første dag i Norge.

-Som driftsoperatør for 11 asylmottak anser vi ikke mottakene som en ventestasjon, men som et fullverdig botilbud inntil søkerne får avklart om de får opphold i Norge eller ikke. Et tilbud om norskundervisning vil føre til at asylsøkerene opplever økt mestring som både er styrkende og motiverende for livet i Norge – eller ved retur til hjemlandet, slår organisasjonen fast.

Det er et alvorlig tilbakeskritt å frata asylsøkernes verdighet og muligheter for kunnskapstilegnelse om norsk samfunnsliv og norsk språk, mener de.