Kun en av to danske innvandrere er i arbeid

Den 1. januar 2002 var det i alt 415 331 innvandrere og etterkommere i Danmark. Dette svarer til 7,7 prosent av befolkningen mot 7,4 prosent året før.

Ministeriet for Flyktninger, Innvandrere og Integrasjon i Danmark utga nylig ”Årbok om Utlendinger 2002 – Status og utvikling”.

Årboken inneholder oversikt over antallet av innvandrere i Danmark og en rekke analyser av innvandrernes integrasjon innen for en rekke områder.

Andelen av innvandrere og etterkommere fra tredje verden, det vil si land utenfor Norden, EU og Nord Amerika utgjorde per 1. januar 2002 5,8 prosent av befolkningen i Danmark.

53 prosent av de 16-66-årige innvandrere og etterkommere fra tredje verden står til rådighet for arbeidsmarkedet og 47 prosent er i arbeid.

Til sammenligning er det 80 prosent av danskene som står til rådighet for arbeid og andelen i arbeid er 76 prosent.

Bosetningsmissige, utdannelsesmissige- og de demografiske forholdene for innvandrere og etterkommere fra tredje verden er en del av forklaringen på den lave tilknytningen til arbeidsmarkedet.