Venstre vil ha arbeidsinnvandring fra utenfor EØS

Abid Q. Raja, Odd Einar Dørum og andre tungvektere fulgte spent med landsoversikten.
Foto: Claudio Castello
Tilgang på arbeidskraft er viktig for økonomisk vekst. Venstre vil ha en arbeidsinnvandringspolitikk som gjør det lettere å få opphold på grunnlag av arbeid, også fra land utenfor EØS-området, går det frem i partiets program.

Visumkravene i dag gjør det vanskelig for nordmenn å invitere utenlandske venner på besøk. Norske organisasjoner møter ofte vanskeligheter med å invitere søsterorganisasjoner fra andre land, særlig fra Afrika.

Venstre vil:
• Utvide adgangen til å søke jobbsøkervisum ved norske utenriksstasjoner slik at det ikke bare er faglærte som har denne adgangen.

• Senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltidsarbeid.

• Endre reglene for arbeidstillatelse som faglært, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne og ikke av utlendingsmyndighetene.

• At søknad om oppholdstillatelse ved konkret arbeidstilbud maksimalt skal ta én måned. 

• Åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden.

• Gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdanning fra et annet land.

• Innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter.

• Forenkle prosedyrene for forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser.

• Gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid.

• Redusere antallet visumpliktige land.

• Gjøre det lettere å få visum til Norge og det øvrige Schengen-området.

• Innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge.

• Senke inntektskravet for familieinnvandring.

• Innføre skattefritak for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs.

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).