Færre bruker skolefritidsordning i bydeler med høy minoritetsandel

Fullt hus på AKS Mortensrud

Klatrestativet utenfor Aktivitetskolen er flittig brukt av barna.
Foto: Grazyna Skarpås
Aktivitetsskolen (AKS) Mortensrud i Oslo slet med å rekruttere barn. Etter at skolen ble med i et nytt prosjekt med gratis kjernetid i AKS, tredoblet antallet seg i løpet av fire måneder.

Tonje Strand, prosjektleder for gratis-tilbudet på AKS Mortensrud, gleder seg til å komme på jobb til fullt hus. 

– Vi er så heldige at alle elever fra 1. til 4. klasse tilbys gratis Aktivitetsskole på Mortensrud fra høsten 2013, heter det i infohefte om AKS Mortensrud. Infoheftet ble delt ut til elever, foreldre og foresatte ved skolestart for å rekruttere elever. Tilbudet er et prøveprosjekt basert på ”gratis kjernetid i Oslo-barnehagene”.

 
Foto : Nareen Mizoory

Bakgrunnen for prosjektet er at Mortensrud skole har høy andel minoritetsspråklige elever og lav deltakelse på aktivitetsskolen.

Da Strand begynte å jobbe her i begynnelsen av mars, var det 55 barn på AKS. Nå er det fullt hus, med hele 181 barn. 

– Vi har allerede nådd målsettingen for høsten, forteller prosjektleder stolt.

Prosjektet er et tiltak i Oslo-Sør-satsingen med et fokus på å utjevne forskjeller. AKS får 4,2 millioner kroner hvert år, i fire år, for å drifte AKS. I høst fikk de 3,5 millioner mer for å iverksette prosjektet. I tillegg er det bevilget to millioner utenom som går til å finne ut av hvordan prosjektet berører situasjonen hjemme. Man vil f eks finne ut om mor i større grad deltar i samfunnet og arbeidslivet som følge av ordningen.

Sliter med selvintegrering
– Bakgrunnen for prosjektet er at Mortensrud skole har høy andel minoritetsspråklige elever og lav deltakelse på aktivitetsskolen, informerer Guri Riksaasen (SV), medlem i byrådsutvalget i bydel Søndre Nordstrand.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Derfor har de to statsrådene sørget for gratis halv plass på AKS og redusert pris for heldagsplass. Samtidig styrker de innholdet i AKS-tilbudet, forklarer Riksaasen.

Prosjektleder Tonje Strand forklarer at minoritetsspråklige foreldre oftere sliter økonomisk og med å integrere seg i samfunnet. 

– Da blir det fort gjort å overlate barna til å se på TV og passe yngre søsken, i stedet for å melde dem på uteaktiviteter, sier Strand, som har flere års erfaring som SFO/AKS-leder.


På prøvetid
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) begrunner innføring av gratis kjernetid med at det tilsvarende prosjektet i barnehagene har vist gode resultater. 

– Vi ser at norskkunnskapene hos barn som ikke deltar i skolens fritidsordninger er dårligere, selv om de har gått i barnehage, sier til dittoslo.no.

Likevel er AKS-prosjekt begrenset til en prøvetid på fire år fra dette skoleåret.

– Prosjektet er begrenset fordi vi skal lære hva som virker og ikke virker, slik at vi kan justere tiltakene etter de behovene som eksisterer, sier Ahmad Ghanizadeh, statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

 
Foto : fotografhenrik.no

Faktaboks:

–      Prosjektet Gratis kjernetid på Mortensrud AKS ble innført 1. august i år.

–      Prosjektet tilbyr elever fra 1. til 4. klasse gratis plass på AKS i kjernetiden.


–      Kjernetiden er hverdager fra kl. 09:00 til kl. 16:00.

–      Åpningstider er kl. 07:30-17:00 på hverdagene.


–      Prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.


–      Prosjektet har en varighet på fire år.

Opprinnelig publisert på Utrops nettutgave høsten 2013.