Norsk blir obligatorisk

Fra og med 1. september 2013 innføres obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere.
Foto: ccarlstead
Voksne nyankomne innvandrere som tar fagene norsk og samfunnskunnskap blir fra 1. september testet i sine ferdigheter. 
0Shares

Grunnen til at eleven nå testes, er en ny lovbestemmelse om obligatorisk avsluttende prøver i introduksjonsloven. Endringen trer i kraft 1. september i år. 

Leder på Oslo Voksenopplæring Servicesenter, Torill Brandser, mener innføring av obligatorisk prøve ikke vil føre til at kurs i fagene blir mindre populære.

– Tvert imot. Vi tror flere kommer til å melde seg til norsk og samfunnskunnskap, sier hun.

Vil ha resultatene
Flere arbeidsgivere vil ha prøveresultatene. Barnehager og sykehjem i Oslo Kommune etterspør prøveresultatene før eventuelle ansettelse av assistenter, forteller Brandser.

Leder for servicesenteret tror prøven vil være en utfordring for analfabeter. Hun sier at de fleste som kommer til Norge, med eller uten utdanning, ønsker å lære norsk så fort som mulig.