– Dårlige tolker kan gi høye kostnader for samfunnet

Tolketjenestene skal bli bedre

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen vil fortsatt ha moderate smitteverntiltak på de videregående skolene i Oslo.
Foto: Arbeiderpartiet
Fredag forrige uke ble det opprettet et utvalg av Kongen i statsråd som skal gå gjennom dagens tjenester og foreslå løsninger for å heve kvaliteten på tolketjenesten.
0Shares

Daglig er det mennesker som har behov for tolk når de for eksempel skal på sykehuset eller er i kontakt med rettsvesenet. Staten har et ansvar å sørge for at offentlige tjenester er likeverdige for alle innbyggere.

Slik begrunner regjeringen behovet for det nye utvalget i en pressemelding. 

 Dette utvalget er et viktig for å styrke likeverdige offentlige tjenester for alle og bidra til økt rettssikkerhet til alle landets innbyggere, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Gode tolketjenester er viktig i alle sektorer, og over hele landet.

– Kan få alvorlige konsekvenser
Utvalget ledes av spesialrådgiver og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet,

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen mener det må gjøres mer for å forbedre tolketjenesten.
Foto : Arbeiderpartiet
Anne Kari Lande Hasle.

Mangel på bruk av kvalifiserte tolker innenfor helsetjenestene og rettsvesenet kan få alvorlige konsekvenser for enkeltindivider.

– Dårlig kvalitet på tolketjenestene og lang saksbehandlingstid fører til unødvendig høye kostnader, både for den enkelte og samfunnet. Mangel på bruk av kvalifiserte tolker innenfor helsetjenestene og rettsvesenet kan få alvorlige konsekvenser for enkeltindivider, sier den nyoppnevnte utvalgslederen.

Utrop har skrevet flere ganger om problematikken med for dårlig kvalifiserte tolker. 

Allerede i 2010 fortalte John Richard S. Sciaba, leder for Norsk tolkeforening, om flere farlige og uheldige situasjoner som har oppstått på grunn av for dårlige tolker. 

Kan dø
– En dame som ba om prevensjon, ble isteden nesten sterilisert på grunn av dårlig tolk, sa Sciaba til Utrop den gang.

Han fortalte også at feiltolkning skjer bak lukkede dører, og at han fryktet at folk kunne dø uten at noen oppdager den egentlige årsaken. 

– Behovet for kvalifiserte tolker er stort. Det oppstår et systematisk problem der kvalifiserte tolker velges bort på grunn av bestilling av tolk på anbud, der de som er billigere er ønsket og mest brukt, sa Sciaba. 

Tolker med dårlig kvalitet fører til at livsviktig informasjon forsvinner i oversettelsen, advarte han.

– De beste tolkene får sjelden oppdrag i offentlig sektor, siden det meste går via formidlere. Altfor få offentlige institusjoner bruker tolkeportalen, som myndighetene selv har utviklet. En del tolker snakker ikke om dette siden de mister mulige oppdrag om de kritiserer, uttalte Sciaba.

Erfarent utvalg
Det nye regjeringsoppnenvnte utvalgets medlemmer er representanter fra blant annet politiet, helsevesenet og domstolene. De har erfaring med hvilke utfordringer som knytter seg til tolketjenestene, ifølge pressemeldingen. Mandatet deres er å fremme forslag som sikrer god kvalitet og effektiv organisering av tolking mellom norsk og andre språk. Tolking til og fra samisk og nasjonale minoriteters språk inngår i uvalgets utredning.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil nedsette en referansegruppe som skal gi innspill til utvalgets arbeid.