Skeive innvandrere sliter oftere enn andre

 
Foto: Flickr/Guillaume Paumier
Ny forskningsrapport viser at innvandrere sliter oftere enn andre, og at de føler seg ensomme. 

I dag legges rapporten kalt «Åpne rom, lukkede rom: LHBT-personer med etnisk minoritetsbakgrunn» frem på konferansen «LHBT: Status 2013». Den er forfattet av Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter.

Formålet er å utdype og utvide kunnskapen om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) med etnisk minoritetsbakgrunn, skriver nrk.no.

– Forskningsrapporten viser blant annet at innvandrere sliter oftere enn andre, og at de føler seg ensomme. Flere av informantene har opplevd fysisk eller psykisk vold, og sliter med ettervirkninger knyttet det til å ha en annen seksualitet enn andre. Det er viktig å kartlegge bedre og forstå hva som ligger bak, sier Mari Trommald, direktør for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til NRK.no.

Helse- og omsorgsdepartementet
Foto : Flickr/Helse- og omsorgsdepartementet

Rapporten som nå legges frem tar for seg også transpersoner med innvandringsbakgrunn, noe som ikke er gjort tidligere.

26 kvalitative dybdeintervjuer med LHBT-personer – fire somaliere, seks latinamerikanere, seks pakistanere, seks arabere, en iraner, en etiopier, en sørøst-asiat og en fra Balkan. Av disse var fem transpersoner, fire lesbiske kvinner, tre bifile kvinner, en udefinert kvinne og 13 homofile menn.

Trommald forteller at den kvalitative analysen viser at det større utfordringer gjør seg gjeldende for en person som har annen seksuell orientering og identitetsutfordringer knyttet til det, samtidig som de har en annen etnisk bakgrunn. Hun synes det er oppsiktsvekkende at rapporten bekrefter det som var trodd i forkant.

Hun syns også det var interessant å se at nesten halvparten av dem fikk innvilget opphold.Fra januar til september i år var det 49 som søkte om opphold i Norge basert på kjønnsidentitet eller seksuell orientering. Det er mer enn det dobbelte av fjoråret. Nesten halvparten av dem fikk innvilget opphold. Trommald synes det er interessant å se skriver NrK.no.