Lanserer ny app mot nettmobbing

 
Foto: news.cision.com/no
Når Bruk Hue går inn i sitt 5. år skjer dette med en ny app i kampen mot digital mobbing.

Nå lanseres Bruk Hue-appen for å nå flere som opplever mobbing. Den gjør det enklere å få hjelp i vanskelige situasjoner for den som mobbes, men også for de som vil hjelpe andre.  

I appen treffer vi Bruk Hue-ambassadørene Aksel Lund Svindal, Ingvild Isaksen, og Tone Damli som alle har opplevelser knyttet til mobbing enten de har sett på, mobbet selv eller opplevd å bli mobbet. Her forteller de om sine opplevelser og hva som burde vært gjort annerledes.

– Vi må fortsette å bekjempe digital mobbing. Kampanjen gir både unge og voksne gode verktøy for å forebygge og bekjempe digital mobbing, og kan vise til gode resultater. Bruk Hue-turneen viser at du med kunnskap kan være med på å løse vanskelige floker. Derfor bygger vi videre på det gode arbeidet som gjøres, og får dette ut i enda en ny flate sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge i en pressemelding.

BLD-ministeren åpnet høstens turné
Siden Bruk Hue-starten i 2009 har Regjeringen engasjert seg og støttet saken blant annet gjennom Tiltaksplanen for barn og unge på nett. 

Høstens Bruk Hue-turné startet sist torsdag på Bugården ungdomsskole i Sandefjord. Barne-, likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) var til stede og markerte en ny sesong av den viktige kampanjen (bildet). 

– Vi vet at mange barn og unge opplever mobbing. Å bli utsatt for mobbing er krenkende, skaper utrygghet og kan få alvorlige følger seinere. Jeg er glad for at så mange engasjerer seg i denne kampen. Bruk Hue-kampanjen er et godt eksempel på hva som kan gjøres for å få flere til å tørre å si ifra, både om de selv blir mobbet eller ser andre bli det, sier Thorkildsen til brukhue.com.

Stort problem
I en undersøkelse fra januar 2013 gjennomført av Norstat for Telenor svarer fire av ti av de spurte barna at de har opplevd å bli mobbet.

Særlig er det digital mobbing Bruk Hue-kampanjen ønsker å komme til livs gjennom innovasjon og holdningsendrende arbeid. Samme undersøkelse viser at 78 prosent av barn som har hatt besøk av kampanjen at de har kunnskap om digital mobbing og hvordan det kan håndteres, mens blant de som ikke har hatt besøk av turnéen svarer 50 prosent det samme.

– Vi er i kontakt med mange av dem som sliter med mobbing, og vi ser hvor kort veien er til  ensomhet og psykiske plager. At tallet på barn og unge som har opplevd mobbing er så høyt, er noe vi ikke kan akseptere, ei heller ut fra et folkehelseperspektiv. Vi håper den nye appen fører til at flere barn og unge kontakter oss, slik at vi kan trøste, inspirere og hjelpe dem. Det er viktig at de ikke blir stående alene med sine vonde følelser og tanker, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid til brukhue.com.

Skjult mobbing
Noe av problemene ved mobbing gjennom digitale kanaler er at det er lettere å skjule for foreldre eller andre voksenpersoner. For å bekjempe denne typen mobbing er det viktig at voksne og barn kan møte hverandre og snakke om dette.

– Vi ser gjennom turneen at det er effektivt å gi både unge og voksne mer kunnskap rundt temaet. På den måten er det lettere for unge å spørre om hjelp og samtidig gjør vi de voksne oppmerksom på hva de bør se etter. Vi håper og tror at appen vi nå lanserer vil gjøre det enda enklere, og at vi også kan nå  dem som vi ennå ikke har rukket å besøke med turneen, avslutter Berit Svendsen.

FAKTA
Bruk Hue er Norges største antimobbekampanje for barn og unge. Telenor, Røde Kors ved Kors på halsen, Medietilsynet og Barnevakten samarbeider om å bekjempe digital mobbing gjennom bevisstgjøring og kunnskap om temaet.

Kampanjen er en landsdekkende skoleturné med praktiske eksempler i dialog med ungdom og voksne. Så langt har over 400 skoler hatt besøk av Bruk Hue, nærmere 120 000 elever og 22 000 voksne har fått mer kunnskap.