EU lanserer strategi for frivillig asylretur

Færre enn 30 prosent av irregulære innvandrere som returnerer reiser frivillig, sier EUs innenrikskommissær Ylva Johansson.
Foto: Anders Henrikson
En europeisk returkoordinator og styrking av støtteprogrammene for asylretur er del av EUs strategi for å få flere til å returnere frivillig etter asylavslag.
37Shares

– Bare en tredel av dem som ikke har lovlig opphold i EU, returnerer til hjemlandet, og færre enn 30 prosent av dem som returnerer, reiser frivillig, sa innenrikskommissær Ylva Johansson da hun la fram strategien tirsdag.

Hun sier frivillig retur alltid er det beste, at det «setter den enkelte i sentrum, er mer effektivt og koster mindre».

Returstrategien legger blant annet opp til et felles rammeverk for frivillige returer. En returkoordinator skal bistå medlemslandene, i tillegg til at grensestyrken Frontex kan støtte EU-landene i alle trinn av den frivillige returprosessen, heter det i en pressemelding. Det gjelder også støtte og oppfølging etter at asylsøkere med avslag har reist tilbake til hjemlandet.

Sammen med Frontex vil kommisjonen også lage et felles opplæringsprogram for dem som jobber med frivillig retur.

I tillegg vil kommisjonen jobbe tettere med partnerland for å bedre mottaket og reintegreringen av dem som kommer tilbake etter å ha fått avslag i EU.

– Returer er mer effektive når de skjer frivillig og støttes av reelle muligheter for reintegrering, sier kommisjonens visepresident Margaritis Schinas, som har ansvar for «å fremme den europeiske levemåten».