Flest asylsøknader fra syrere i 2020

Syrere som flykter fra krigen utgjør den største asylsøkergruppen, ifølge UDI-notat.
Foto: Christiaan Triebert
UDIs informasjonsnotat om asylankomster viser at flesteparten av asylsøkere kom fra det krigsherjede landet.
74Shares

Notatet viser at Syria (537), Eritrea (162), Tyrkia (834) og statsløse (70) var de største søkergruppene i et pandemipreget år med reiserestriksjoner.

Også søkere fra Afghanistan (57), Iran (47), Irak (38), Russland (29), Colombia (24), Etiopia (21) og Somalia (21) er registert.

Flesteparten som kommer fra Syria, anfører krigen og den generelle sikkerhetssituasjonen i landet, ifølge UDI.

– Mange anfører den generelt svært vanskelige situasjonen med krig, vold, sammenbrudd i samfunnsstrukturer med mer. En del anfører innkalling til militærtjeneste, desertering, tvangsrekruttering, eller reinnkalling. Mange anfører press om å bli med på enten opprørernes eller regimets side, og mistanke om at man støtter motparten. Det har vært en økning i andelen kurdere fraområder kontrollert av Tyrkia, med anførsler om forfølgelse fra tyrkiskstøttede grupper.

Frykt for militærtjeneste

Når det gjelder eritreere  er hovedgrunnen at de frykter å bli innrullert til nasjonaltjeneste.

– Noen oppgir at de, kombinert med at de har desertert, har opplevd forfølgelse fra myndighetene på grunn av religion, politiske holdninger og/eller kjønn (kvinne). En del søkere anfører forfølgelse basert på disse grunnene selv om de ikke er innrullert i nasjonaltjenesten.

En stor del av søkergruppen fra Tyrkia viser til tilknytning til Gülen-bevegelsen.

– Noen anfører også aktivitet for ulike fagforeninger, kurdiske partier og organisasjoner, som det lovlige HDP og den ulovlige organisasjonen PKK. Atter andre anfører regimekritisk journalistisk virksomhet som grunnlag for å søke beskyttelse. Kvinner (i noen tilfeller med medfølgende barn) søker beskyttelse på bakgrunn av vold og mishandling i ekteskapet.

Les informasjonsnotatet