Norsk-filippinere ut mot asiater-hatet

Norsk-filippinere har samlet seg bak kampanje "Stop Asian Hate". Flere er bekymret for en voldsepisoder i Norge.
Foto: fhs.org.no
FHS, Det filippinske hjelpesamfunn i Norge, har kommet med en uttalelse mot hatkriminalitet og uprovosert vold mot asiatere.

En uttalelse på FHS` Facebook-profil kommer med en sterk oppfordring til å ta til motmæle under hatbølgen som rammer asiatere i USA i kjølvannet av korona-pandemien og pandemiens opprinnelse i den kinesiske byen Wuhan.

– Lidelser forårsaket av pandemien har ført til at noen mennesker har funnet noen andre å klandre. Overfor disse menneskene vil vi påminne; du vil aldri få vårt hat. FHS er her for å bidra til å bygge en fredelig og inkluderende verden for alle. En verden der alle er trygge og trygge, uten å ha frykt for å gå utenfor. Uten å bekymre seg for å bli angrepet av noen på gaten.

Spesielt i den siste tiden i USA har angrep på asiatere økt kraftig, noe som bekymrer norsk filippinere. Sallie Ria D. Malayan, FHS grunnlegger og styreleder, sier seg enig i ståstedet.

– I disse tider, når nesten alt er preget av usikkerhet, og kan ikke lett forutsi kommende hendelser, er det utfordrende å beholde roen. Pandemi har ført til mange uventede vonde opplevelser, og hatkriminalitet og økt rasisme er blant de verste. Pandemien er en global utfordring, og hatkriminalitet framkalt direkte eller indirekte av pandemien kan skje hvor som helst. En av de medieomtalte hatforbrytelsene i USA hadde en filippinsk dame som offer, noe som har ført til bekymringer at dette også kan finne sted også i Norge.

Opplevd mistenksomhet

– Ser dere anti-asiatisk hat som et problem i Norge?

– Etter erfaring er dette ikke et like tydelig eller synlig problem i Norge som i USA. Men jeg har jo opplevd at folk kastet mistenksomme blikk på meg, og har også følt negative holdninger mot oss med asiatisk utseende, særlig i begynnelsen av pandemien i fjor. Grunnet sosial nedstengning og økt nettbruk, blir folk påvirket av hendelser i andre land i større grad
enn tidligere. Når jeg ser på de som protesterer mot koronatiltak og restriksjoner her i Oslo, og de som tror på konspirasjonsteorier her i Norge, tenker jeg at det også kan forklare mulige tendenser til hatkriminalitet om forebyggende tiltak ikke implementeres effektivt.

Hat bekjempes på ulike nivåer

Styrelderen mener hatkriminaliteten bør løses globalt og lokalt, og at det krever tiltak på
politisk-, system- og individnivå.

– Jeg ser det som meget viktig å forsterke nasjonale og lokale tiltak i Norge som har fokus på å fremme likeverdighet, respekt for menneskeverdet uansett bakgrunn og forebyggende arbeid mot diskriminering, rasisme, vold og hatforbrytelser.

Sallie hevder også at fillippinere oppfattes som en innvandrergruppe med høy grad av lydighet og underdanighet.

– Her er dette  problematisk når det går utover vår evne til å fremme våre rettigheter. Det er avgjørende for oss å holde sammen, hjelpe, støtte og beskytte hverandre og andre med asiatisk- eller minoritetsbakgrunn. Vi trenger å være synlige og gi uttrykk for våre bekymringer og behov slik at alle instanser får vite hvor skoen trykker og hva vi trenger av hjelp.

Viktig å myndiggjøre

Løsningen finnes, men dette kan være en evig kamp, som mot systematiske problemer om rasisme og diskrimineringl understreker styrelederen.

– FHS har til formål å myndiggjøre individer med filippinske røtter som er bosatt i Norge og engasjere dem i å hjelpe og støtte hverandre og andre minoritetsgrupper, styrke hverandres
stemme, fremme muligheter til minoriteter, og samvirke aktivt i det flerkulturelle norske samfunnet.