UDI: Kommunene må ta imot flere asylsøkere

 
Foto: Udi
I juli var 28 prosent av de som bor på asylmottak i Norge innvilget opphold. Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de ikke ville behøvd å etablere 30-40 nye mottak om disse hadde blitt bosatt i kommunene.

4.414 asylsøkere som har fått opphold bodde per 31. juli på mottak i Norge.

– Asylsøkerne skal bosettes og venter på å starte integrering. Kommunene må bosette flere, sier direktør Frode Forfang (bildet) i UDI til NTB.

UDI-direktøren mener mediene har malt et bilde hvor asylsøkere så å si er det samme som kriminelle.

– Vi gis et skjevt bilde, noe som skaper problemer for asylsøkerne og for oss som skal etablere nye asylmottak. Og det skaper også unødvendig frykt i lokalsamfunnene, sier Forfang.

Søkere fra Eritrea
Oppgangen skyldes i hovedsak en klar økning i asylsøkere fra Eritrea. I juli sto eritreere for 36 prosent av søknadene, og de foreløpige tallene for august viser at 44 prosent oppgir å være fra Eritrea.

– Folk som kommer fra Eritrea vil i stor grad ha behov for asyl i Norge, sier Forfang til TV 2 Nyhetskanalen.

Eritrea er et av verdens lukkede og isolerte land. Ifølge Amnesty har myndighetene sperret inne minst 10.000 politiske fanger.

– Vi ser at det er en europeisk trend at det kommer asylsøkere fra Eritrea. Det har ikke skjedd ting i dette området som har endret seg i forhold tidligere, men Eritrea er et land hvor det begås grove brudd på menneskerettighetene. Mange flykter fra forfølgelse, sier Forfang til VG.