Uendret tiltro til norske utlendingsmyndigheter

Tilbake til normaliteten: her i området rundt Oslo City-kvartalet i Stenersgata har Utlendingsnemda (UNE) sine kontorer. Området ble evakuert i et kort tidsrom i ettermiddag etter et mistenkelig pakkefunn. Bildet er tatt etter avsperringsaksjonen ble avblåst.
Foto: Claudio Castello
Andelen som har svært stor eller ganske stor tiltro til norske utlendingsmyndigheter er i juni 2013 på 53 prosent, det samme som for et halvår siden. 

Samtidig er det i synet på innvandringspolitikken skjedd en endring, ved at 24 prosent nå synes den er for streng, hvilket er seks prosentpoeng færre enn i desember, skriver une.no.

Tallene kommer frem i den seneste undersøkelsen fra Opinion Perduco, hvor et representativt utvalg på tusen respondenter blir spurt om de har svært stor, ganske stor, liten eller ingen tiltro i det hele tatt til norske utlendingsmyndigheter.

Undersøkelsen er utført i perioden 18. til 25. juni, det vil si fra dagen etter Utlendingsnemnda overleverte sin rapport til Justisdepartementet om praksis i saker med lengeværende barn i asylsaker. 

Lavest blant Frp-velgere
I den første målingen i juni 2002 var det bare 30 prosent som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro. Tilsvarende andel i de to siste målingene har vært på 53 prosent.

Fordelt etter partipreferanse er tiltroen til utlendingsmyndighetene størst blant SV-velgerne, hvor 73 prosent uttrykker sin tiltro. Tiltroen er lavest blant Fremskrittspartiets velgere, hvor andelen som uttrykker tiltro bare er på 25 prosent, skriver une.no.