Nazist dømt for våpenbesittelse

0Shares
Latest posts by Tor Bach/ Monitor (see all)

Det var under en razzia i mars i fjor at politiet fant våpenet, en Walther pistol med ammunisjon og 500 gram dynamitt hjemme hos Sandby, som også ble dømt for besittelse av en batangakniv og en sprettert. Sammen med våpnene fant politiet store mengder nazieffekter og propganda. I tillegg til dette er Sandby også dømt for uaktsom kjøring, etter at han i april i år kjørte inn i en bil bakfra.

I skjerpende retning legger retten vekt på Sandbys tilknytning til nazimiljøet:

”Hensett til tiltaltes tilknytning til nynazistmiljøet, ville han neppe ha fått den nødvendige tillatelsen til å eie våpen/ ammunisjon. Det dreier seg således ikke om noen formalovertredelse, noe som må tillegges skjerpende betydning ved straffeutmålingen. Det at våpen kommer på avveie er et samfunnsproblem. Særlig gjelder dette når våpen og voldsproduktene kommer i hendene på miljøer hvor det er nærliggende at de kan bli benyttet til voldsutøvelse.Det skal ha betydning i forhold til straffeutmålingen, hvorvidt overtredelsene av våpenloven skjer i tilknytning til et kriminelt eller potensielt kriminelt belastet miljø. Slik retten ser det nynazistmiljøet nettopp et miljø innenfor denne kategori.” Skriver tingrettsdommer Tove Lene Mannes i dommen.

Lesere av Monitor, og beboere på Bjørndal i Oslo vil huske Sandby som en av dem som ble fraktet ut fra nazistenes fest i et lokalt velhus etter den mye omtalte hessmarsjen den 18 august for to år siden. Sandby har etter dette utmerket seg ved å sende E-post til Monitor. Ved en anledning vedla han også et bilde ”så dere kjenner meg igjen hvis dere har lyst til å ta meg”. Mailen var forsynt med en oppfordring om at vi skulle dra til Hel***e. Siden den gang har han hevdet å ha forlatt nazimiljøet, men har til tros for dette stadig blitt observert i følge med andre kjente nazister. Ved en anledning nå i sommer var han utstyrt med en jernstang. Stangen var tydeligvis tenkt brukt som argument i en opphetet diskusjon, men politiet ankom før det kom til håndgemeng.