SV-politiker ut mot Listhaug-utspill om rasisme

SVs Camilla Ahamath hevder Frps leder Sylvi Listhaug bør sette seg inn i begrepet som strukturell rasisme.
Foto: Privat
– Jeg forstår at det ikke er så lett å forstå en strukturell undertrykkelse som Listhaug aldri har opplevd selv, sier SVs inkluderingsansvarlige Camilla Ahamath.

SV-politikeren kommer med tilsvar til den nye Frp-lederen Sylvi Listhaugs utspill om rasisme.

– Selv om Listhaug ikke har hørt om strukturell rasisme så betyr ikke det at Norge er uten rasistiske strukturer på samfunnsnivå.

Under landsmøtet i Frp sist helg kritiserte Listhaug bruken av begrepet «strukturell rasisme».

– Det er et begrep vi aldri har vært kjent med i Norge. For det er ikke sant. Norge er et av de frieste, beste landene i hele verden – for alle. Uavhengig av kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, sa Listhaug.

– Strukturer som er reelle

Ahamath mener utspillet fra Frp-lederen nærmest avviser strukturer som oppleves som reelle for flerkulturelle nordmenn.

– I år fikk vi SV i Bergen igjennom et forslag i kommunen om å forske på strukturell rasisme. Forskningsrapporten viste utstrakt diskriminering i skolene, helsevesenet og boligmarkedet, blant annet. Bergen er en by i Norge, og troligvis ikke det eneste stedet hvor folk opplever strukturell rasisme.

Listhaug ser ikke ut til å være interessert i forskning på strukturelle forhold, hevder Ahamath.

– Når hun sier at disse strukturene ikke finnes, virker det som om hun ikke har satt seg inn i temaet. Som politiker bør Listhaug være oppmerksom på de ulikhetene som er påvist i forskningen, ikke fordele skyld, og heller ser på hva som står på spill for den enkelte. Hun kan begynne å lese rapporten som er laget på oppdrag av Bergen kommune.

– Nye begreper i rasismedebatten

– Kan dette være en tilfeldig misforståelse fra henne?

– I offentligheten, og i et område som rasismedebatten, kommer det stadig nye begreper inn. I et kontekst om kjønnsdiskriminering, ville man f. eks. avvist antifeministiske strukturer i samfunnet? Hvis hun ikke har hørt om dette tidligere, kan det hende at hun misforstår. En annen ting er om hun ikke setter seg inn i ulike begreper. Og da er det viktig å sette seg inn i fakta, og følge opp sin politiske diskurs. Her har hun et ansvar å sette seg inn i reelle samfunnsproblemer som oppleves hos enkelte grupper i samfunnet, istedenfor å avfeie det hele.