Viktig med konfronterende dialog mot ekstremister

 
Foto: Claudio Castello
Slik var tonen fra både Lars Gule og Oslopolitiets representant under dag to av Antirasistisk Senters konferanse om høyreekstremsime.
0Shares

For politiet handler ekstremismebekjempelsen om god dialog, påpekte overbetjent Bjørn Erik Øvrum i Oslopolitiet (lengst til vestre på bildet).

– Gjennom kriminalitetsforebyggingsprogrammer som blant annet SaLTo er det viktig å skape et klima av samarbeid mellom organisasjoner, myndigheter og de involverte selv. 

Strategien har sitt opphav på 90-tallet, da den synlige høyreekstremismen og nynazismenvar på fremmarsj. Fokuset ligger på preventivt arbeid, særlig blant risikogrupper som marginal ungdom er det viktig for å hindre en utvikling hvor de kan havne i voldelige, ekstreme eller kriminelle miljøer.

– Ofte finnes det en sammenheng mellom disse, spesielt hva gjelder rekrutteringspotensialet. Flesteparten av de unge som er blitt med i voldelige ekstremistiske miljøer, trenger rådgivning slik at de blir oppmerksomme på konsekvensene av sine handlinger.

Etterhvert som høyreekstreme miljøer er blitt mindre synlige på gaten, og i større grad gått over til å ha sitt virke på nett, har også politiets strategier på feltet endret seg.

– Vi har styrket arbeidet med informasjonssamling med flere nye samarbeidspartnere. Fokuset på nett, som ute i verden, er å jobbe preventivt.

Når ekstremisme blir mainstream
For professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Lars Gule, handler bekjempelsen om å kunne ta tak i holdninger som sprer seg ute i “maninstreamssamfunnet”. 

– Folkestyret og menneskerettighetene er universelt gjeldende prinsipper og normer. Rasister og ekstremister vil bryte ned disse normene for å oppnå sine mål, blant annet at minoriteter skal utestenges. Vi må utfordre og konfrontere ekstreme grupper, og ekstremistiske tendenser i mainstream politiske partier.

Gule viste til romfolkdebatten et år etter 22. juli som skrekkeksempel på hvor lett det er å glemme empati og medmenneskelighet.

– Romfolkdebatten viste hvor lett og fristende det kan være å slippe til aktører som legitimerer et hardere og mer uanstendig samfunnsklima. Her må redaktører passe på, og vanlige folk tørre å ta til motmæle i nettdebattene.

Viktig læring
Gule foreslo videre en allianse av gode, kunnskapsrike krefter som jobber på tvers av landegrenser.

– Vi trenger kunnskapsbaser og nettverk, både i Norge og internasjonalt. Vi trenger flere konferanser som kan lære opp relevante aktører å takle ekstremismen, både på og utenfor nettet.

– Kritisk tenkning og bevissthet på menneskerettigheter er ikke noe som kommer av seg selv. Vi må utveksle erfaringer og informasjon, som gjør at vi kan hjelpe hverandre, la han til.