Utvandringen fra Polen øker

Snart folketomt? Mange polakker i reproduktiv alder forlater landet. Det forsterker tendensen til fall i fødselstallene. På bildet: Gate i Warsawa.
Foto: Ulf Liljankoski
Antallet polakker som flytter til utlandet fortsetter å øke for tredje år på rad, og nå er det totalt 2,1 millioner som har bosatt seg utenlands, skriver nettavisen kureren.no. 

Utvandringen begynner å bli et merkbart problem i Polen. Den største andelen av utvandrere er nemlig arbeidsfør ungdom i aldersgruppen mellom 25 og 35 år. Andelen av polakker i denne aldersgruppen som bor i utlandet er nå på hele 10,6 prosent.

Og utvandringen øker for hvert år som går. I 2012 var 70.000 flere mennesker som forlot Polen enn i 2011. Og 130.000 flere enn i 2010. Dette betyr at antall personer under 39 år som har forlatt Polen nå har økt til 1,4 millioner personer, ifølge den polske avisen Rzeczpospolita.

Flest i Norge
Og mens befolkningen flytter fra Polen, er vi i Norge på mottakersiden av unge og arbeidsvillige polakker. Både i 2011 og 2012 hadde den største gruppen innvandrere til Norge bakgrunn fra Polen, med 9.300 flere bosatte i løpet av 2012, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ved inngangen til 2013 bodde det 77.000 polske innvandrere i Norge, noe som tilsvarer folkemengden i Fredrikstad kommune. Og med en trend med fortsatt økende utvandring fra EU-landet Polen, ser det ut som om Norge også i noen år fremover kan regne med hjelp til å fylle sysselsettingsbehovene md polsk arbeidskraft, skriver kureren.no.