Sier nei til gutte-omskjæring

Vanlig: Omskjæring av guttebarn skjer som regel de første dagene etter fødselen og er vanlig både blant jøder og muslimer. Kjendis-psykolog Kristin Spitznogle mener praksisen har mange risikofaktorer
Foto: Flickr
Helsesøstre og barnesykepleiere mener det bryter med medisinsk-etiske prinsipper.

I en kronikk i Aftenposten 17.10 sier leder for Landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik og leder i Barnesykepleierforbundet, Anja Smeland, nei til omskjæring av små gutter.

Med seg har de lederne for Norsk barnelegeforening, Barnekirurgisk forening, Rådet for legeetikk og barneombud Anne Lindmoe.

Hvorfor gikk dere sammen om å skrive kronikk om omskjæring nå?

– Vi deltok på et nordisk samarbeidsmøte mellom barneombudene. I tillegg til å skrive kronikk, benyttet vi anledningen til å skrive en felles uttalelse til alle de nordiske myndighetene. Det er de samme som har vært med på å skrive uttalelsen, som har undertegnet kronikken, sier Astrid Grydeland Ersvik til sykepleien.no.

Komplikasjoner
I kronikken skriver forfatterne at tilhengere av omskjæring peker på at omskjæring muligens kan redusere risikoen for hiv ved sex. Argumentet er, ifølge forfatterne, lite relevant i vår del av verden, og påpeker videre at inngrepet ikke tilfredsstiller de strenge krav som stilles til forebyggende kirurgiske inngrep.

– Omskjæring er smertefullt, også etter at inngrepet er foretatt. Komplikasjoner som blødning, infeksjon og skader på penis kan oppstå, står det i kronikken.