Flere asylsøkere i år

0Shares

Men bare rundt 20 prosent kan få innvilget opphold.

I fjor søkte 15.000 om asyl i Norge. I 2000 var tallet 10.900. Hvis trenden hittil i år fortsetter vil antall asylsøkere trolig passere 18.000 før året er komme, melder UDI.

Også tallet på enslige mindreårige asylsøkere har økt i år. Ved utgangen av august hadde det ankommet 532 enslige mindreårige asylsøkere, nesten like mange som i hele 2001 (561 søkere). De fleste av disse kommer fra Somalia og Irak.