Sterk nedgang i innvandring på grunn av koronapandemien

Færre innvandrere har ankommet Norge grunnet reiserestriksjoner, viser SSB-tall.
I alt 24.400 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2020, 14.000 færre enn året før. Det var også svakere vekst i personer med flyktningbakgrunn.
43Shares

Ikke siden 2005 har det vært færre førstegangsinnvandrere til Norge. Nedgangen skyldes hovedsakelig koronapandemien, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammenligning innvandret 38.400 ikke-nordiske statsborgere til Norge i 2019. Arbeid var den viktigste innvandringsbakgrunnen i 2020, i likhet med de to foregående årene.