Dansk lov sier at disse to er tvangsgiftet

 
Foto: Tor Birk Trads
I Danmark definerer man ekteskap mellom personer i slekt som tvangsekteskap. Det har ført til flere rettsaker hvor myndighetenes avslag på familiegjenforening blir tilsidesatt av domstolen. 
0Shares

Jamal og Hassina Mahbobi ble gift i 2006 og bodde sammen i Afghanistan i to år før Jamal flyktet til Danmark, hvor han fikk asyl i 2009. Året etter søkte paret om familiegjenforening, men fikk avslag fordi myndighetene definerer ekteskap mellom slektninger som tvangsekteskap. Dermed begynte en lengre kamp mot myndighetene for paret.

Sommeren 2012 reise Hassina til Danmark for å søke asyl etter endelig avslag om familiegjenforening i 2011. Hun fikk avslag også på asylsøknaden. Nå bor hun i Danmark med Jamal og datteren uten oppholdstillatelse, mens de venter på å få saken gjenopptatt.

Hassina er Jamals tantes barnebarn. Det er årsaken til at myndighetene mente at dette var snakk om et tvangsekteskap. Etter endelig avslag i september 2011 gikk paret til domstolene, og nå har retten i Glostrup gitt paret medhold i “at ekteskapet er inngått etter partnernes eget ønske”. De opphevet avslaget om familiegjenforening, og har pålagt Udlændingestyrelsen å behandle saken på nytt.

Det er veldig lang tid å vente. Nå håper jeg at vi kan bli familiegjenforent.

– Det er veldig lang tid å vente. Nå håper jeg at vi kan bli familiegjenforent, sier Jamal Mahbobi til den danske avisen Information.

At par får barn sammen og at de har bodd sammen i over to år, kan gi positivt utslag på en søknad om familigjenforening fordi myndighetene da anser paret for å vise en vilje til å ville være sammen. 

Vanskelig å bevise
Det er den såkalte “formodningsregelen” som inntil nå har vært myndighetenes begrunnelse for å gi Jamal og Hassina Mahbobi avslag på familiegjenforening. Ifølge regelen er et ekteskap mellom beslektede nemlig i utgangspunktet et tvangsekteskap.

Danske regler adopteres
Danmark har omtrent de samme reglene for gjenforening som Norge, men minimumsalderen for ektefeller/partnere å kunne søke familiegjenforening er i dag 24 år, som den blåblå regjeringen har varslet at de med støtte av KRF og Venstre vil innføre i Norge.

En regel om at det ikke skal være lov å giftes med en man er i slekt med utover dagens regel om søsken, er ikke en del av avtalen mellom de borgelige partiene. Frp på sin side har i sin “bærekraftrapport” skrevet at de ønsker at ekteskap ikke skal legges til grunn for innvandring til Norge og at søskenbarnekteskap skal forbys.