Norske veteraner til Filippinene for å hjelpe

Tyfonen "Haiyan" har skapt enorme ødeleggelser i store deler av Filippinene. Nå vil verdenssamfunnet bidra til gjenoppbyggingen, deriblant også norske hjelpeorganisasjoner.
Foto: Caritas/CAFOD
I løpet av foregående helg reiste tre norske veteraner til Filippinene for å hjelpe befolkningen som er rammet av tyfonen Haiyan. 

Tyfonen rammet store deler av Filippinene med full styrke fredag 8. november. Flere titusener fryktes omkomne, og enda flere husløse. Veier og andre infrastrukter er så å si helt ødelagte.

Veteranene har tjenestegjort i Afghanistan, Irak og på Balkan og har medisinsk erfaring i tillegg til erfaring fra tilsvarende katastrofer. Teamet reiser på oppdrag fra Making Change og er en felles operasjon med den amerikanske veteranorganisasjonen Team Rubicon USA, melder NTB.

Teamet fløy fra Oslo til Manila søndag ettermiddag. Fra Manila reiste de videre enten med Team Rubicons C130 Herkules eller på egenhånd som et forparti inn i områdene for så å linke opp med Team Rubicon. Patruljen vil fortrinnsvis drive “Search & Rescue” før de inngår i feltsykehuset på stedet for å drive behandling av de som er rammet av katastrofen.

Jobbet i andre katastrofeområder
Team Rubicon og Making Change har jobbet sammen ved flere anledninger tidligere både under den humanitære operasjonen i Liberia og etter orkanen Sandy i USA.

– Veteraner har ofte en bakgrunn som gjør at de egner seg godt som bidragsytere i humanitære katastrofer. Kombinasjonen av feltmedisinsk kunnskap og erfaring fra ekstreme situasjoner kommer godt med, sier Kenneth Bjerkelund, leder av Making Change til NTB.

Illustrasjonsbildet til saken