Frykter EU vil få kontroll over Norges innvandringspolitikk

Frps Jon Helgheim vil ha norsk råderett over egen innvandringspolitikk.
Foto: Kristine Fidje Olsen
Fremskrittspartiet mener en strengere asyl- og innvandringspolitikk i Europa vil hindre dødsfall på fluktrutene. SV mener økt samarbeid er positivt for Norge.
482Shares

Tidligere i uken debatterre Stortinget et forslag fra Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde og Jon Engen-Helgheim om “å sikre norsk råderett over egen innvandringspolitikk” og si nei til EUs “New Pact on Migration and Asylum”.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Engen-Helgheim, sier til Nationen at partiet mener at
migrasjonspolitikken til EU legger opp til å forsterke mange av problemene man allerede ser i
dag i innvandringspolitikken.

– EUs asylpakt bygger blant annet på en forutsetning av å etablere en ny såkalt felleseuropeisk solidaritetsmekanisme. Den baserer seg på å transportere migranter fra typisk Hellas og Italia, til Norge og andre europeiske land for behandling av asylsøknader . Poenget er at en slik politikk bare vil forsterke problemene Europa allerede har, sier Helgheim.

Vil ha asylsenter utenfor Europa

Et av forslagene som Frp fremmet går ut på at Norge ikke tar del i den nye migrasjons- og
asylpakten som EU enda ikke har vedtatt.

Representantene har også fremmet et forslag med mer omfattende endringer i innvandringspolitikken , inkludert å stanse muligheten til å søke om asyl ved grensen til et europeisk land og at asylsøkere skal sendes til et asylsenter i et land utenfor Europa i påvente av svar på sin søknad.

– Er det noe vi lærte av flyktningkrisen i 2015, så er det hvilken betydning signaler har. Dersom vi nå signaliserer at man bare trenger å komme seg til Hellas eller Italia for å bli flydd videre til langt mer attraktive destinasjoner, som Norge, så vil langt flere bli lokket ut på den livsfarlige reisen, sier Helgheim.

Fikk ikke flertall

Stortingets flertall har derimot gått imot Frps forslag. Saksordfører og SV-politiker Karin Andersen er glad for det utfallet.

– Jeg er glad for at flertallet sier at situasjonen krever økt samarbeid internasjonalt, også i
Europa, for å løse den krevende oppgaven som er nå. Det er i Norges interesse at det framover blir mer og ikke mindre samarbeid, og en bedre ansvarsdeling mellom europeiske land som er med i Schengen- og Dublin-samarbeidet, sa Andersen fra Stortingets talerstol.