Pandemien oppleves mer belastende for innvandrere

En ny meningsmåling viser at pandemien oppleves som hardere blant innvandrere.
Innvandrere opplever pandemien mer belastende både økonomisk og psykisk, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.
0Shares

Så langt i 2021 er flere innvandrere bekymret for egen økonomi som følge av korona, enn befolkningen ellers. 38 prosent av innvandrerne er bekymret for økonomien, mens i befolkningen ellers er andelen 22 prosent.

I tillegg sier dobbelt så mange innvandrere at de har fått dårligere økonomi, her er andelen 34 prosent mot 18 prosent i øvrig befolkning

– Pandemien har nok vært vel så tøff for befolkningen med innvandrerbakgrunn, ikke minst økonomisk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Bekymringen for smitte og oppgitt etterlevelse av tiltak er nokså lik i befolkningen med og uten innvandrerbakgrunn, viser tallene.