Redd Barna kritiserer dansk flytting av asylmottak til Afrika

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, går hardt ut mot det danske asyllovforslaget.
Foto: Nora Lie
I dag har det danske Folketinget vedtatt en lov om å flytte asylprosessen til afrikanske land. Redd Barna Norge reagerer sterkt på vedtaket.

Så langt har Socialdemokratiets mindretallsregjering hatt dialog med de afrikanske landene Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda om slike avtaler.

I det opprinnelige forslaget var det lagt opp til at asylsøkere ville bli sendt til tredjelandet umiddelbart. Men i forslaget som ble vedtatt, er det klart at det vil ta flere uker, kanskje måneder, før vedkommende vil kunne sendes til mottakssenteret i utlandet, ifølge Jyllands-Posten.

Opposisjonspartiet Venstre stilte seg bak forslaget tidligere denne uken og sikret dermed flertall, som vedtok loven i en avstemming i formiddag.

Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange, reagerer kraftig på nyheten: 

– Redd Barna mener det danske lovforslaget strider mot barns rettigheter. Vi frykter at barn ikke vil få tilgang til en rettssikker asylprosess. Det er svært alvorlig og risikabelt om mindreårige asylsøkere blir sendt til mottak i utlandet fordi de har behov for og rett på ekstra beskyttelse. De er sårbare for å bli utsatt for vold, utnyttelse og kriminalitet, sier hun via en pressemelding.

Lange mener det er flere ubesvarte spørsmål om hva lovforslaget betyr for barn på flukt.

– Redd Barna mener at barn som er på flukt alene uansett ikke må omfattes av forslaget, med mindre det faktisk skulle være tilfeller hvor det er til barnets beste å overføres til et tredjeland.

Undergraver beskyttelse av flyktningene

Hun er bekymret for konsekvensene av lovforslaget

– Forslaget bidrar til å undergrave det internasjonale samarbeidet og beskyttelsen av flyktninger og setter en farlig presedens for europeisk samarbeid i flyktningpolitikken. Hvis rike land som Danmark ikke bidrar til å huse flyktninger, kan vi ikke forvente at fattige land vil ta på seg ekstra ansvar. 

Heller ikke vil loven forhindre at mennesker blir utnyttet av menneskesmuglere eller drukne i ferden over Middelhavet.

– Asylsøkerne må uansett først flykte til Danmark for å senere bli sendt til et tredjeland. I framtiden, vil asylsøkerne sannsynligvis da heller søke asyl i andre EU-land og fortsatt ta den livsfarlige ferden over Middelhavet.