Menn på fest voldtar mest

Politiets nye kampanje mot festvoldtekter: Med "Kjernekar" menes han som følger med litt ekstra og som tar ansvar.
Og han har nordeuropeisk utseende. Omtrent 80 prosent av voldtektene i 2012 var begått av gjerningsperson som var kjent av offeret. 
0Shares

Av 735 anmeldte voldtekter blir 58 prosent registrert som festvoldtekt eller relasjonsvoldtekt (voldtekt utført av gjerningsperson som er i relasjon med offeret).

40 prosent av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest. Tallene for festrelaterte voldtekter er stabile, og utgjør den største andelen av totalt antall anmeldte voldtekter, ifølge Politiets rapport om voldtekt i 2012.

Antall overfallsvoldtekter sank markant i 2012, mens festrelaterte voldtekter har økt.

De fleste voldtekter skjer i forbindelse med fest.
Foto : Voldtektsrapport 2012.

Det er registrert 94 overfallsvoldtekter på landsbasis. 

Tallene er basert på antallet anmeldelser i 2011 og 2012 som er rapportert til Kripos.
Foto : Voldtektsrapport 2012

 Det er sannsynlig at disse tallene ligger nært opptil det reelle antall overfallsvoldtekter da anmeldelsestilbøyeligheten i denne kategorien sannsynligvis er høyere enn for de andre kategoriene, ifølge Politiets rapport.

Flest nordeuropeere 
Flertallet av gjerningspersonene er nordeuropeisk i samtlige kategorier, med unntak av overfallsvoldtekter.

Les også: Myten om ikke-vestlige voldtektsmenn sprekker 

Nettets fristelser

Lanserer kampanje mot festvoldtekt
Politiet er svært bekymret for antall voldtekter relatert til fest og rus og oppfordrer nå menn til å ta mer ansvar. 

Nå har Kripos lansert holdningskampanjen «Kjernekar».

– Vi ønsker å nå ut til alle, men særlig unge menn, og håper at kampanjen vil gi en reduksjon i antall festvoldtekter, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.