Innvandrere kommer ikke til ordet

0Shares

-Ytringsfrihet er et problem for innvandrere i dag, at innvandrere ikke kommer til ordet i debatter som handler om deres liv, sier Khan som var blant debattantene på et seminar om Nordiske medier og innvandringsdebatten på Universitetet i Oslo.

“Begrenser politisk korrekthet den reelle ytringsfriheten i innvandringsdebatten? Hvilke rolle spiller media i debatten, og hva bør vi kreve av de når de dekker innvandringspolitikken?” Det var to av spørsmålene som ble diskutert.

-Man må sørge for at det kommer flere journalister med innvandrerbakgrunn inn i redaksjonene. Jeg mener ikke at vi skal ha innvandrerjournalister som kun skriver om innvandringsspørsmål, men de kan tilføre redaksjonen kunnskaper som den ikke har, sa Sjefredaktør i den danske avisa Politiken, Tøger Seidenfaden.