Tolkekvalitet sjekkes sjelden av kommunene

Tolker på The World Telecommunication Standardization Assembly
Foto: itupictures
Over halvparten av kommunene leier inn tolker, men sjekker ikke om tolkene de bruker er godkjent, viser en undersøkelse som Helsedirektoratet har gjennomført.
0Shares

Undersøkelsen som er gitt på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, viser at bare et mindretall av kommunene har egne tolketjenester.

Over halvparten bruker private tolkeformidlingsbyråer og kommunene stoler på at kvaliteten på tolkene de får er god nok. Under én av ti kommuner sjekker alltid eller ofte om tolken er godkjent i Nasjonalt tolkeregister, skriver Dagens Medisin.

Egne opplæringstiltak for helse- og omsorgspersonell i bruk av tolk er heller ikke god nok, ifølge kommunene selv.

Bare 44 prosent av landets kommuner har deltatt i undersøkelsen, melder NTB.