En tredel færre deltakere i introduksjonsprogrammet i 2020

Nye SSB-tall viser at færre var med i introduksjonsprogrammet i 2020.
I løpet av 2020 deltok nær 13.900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Det var en nedgang på en tredel fra året før.
0Shares

Nedgangen i antall deltakere fra 2019 til 2020 kom hovedsakelig blant dem som ble bosatt i Norge i 2016 og 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Grunnen kan også være at det de siste årene har kommet færre flyktninger til Norge, spesielt i koronaåret 2020 med stengte grenser, skriver SSB.

Samtidig har mange avsluttet programmet – både i 2018 og 2019 var det mer enn 8.000 som avsluttet.

Syrere representerte den største gruppen av deltakere i 2020, med 46 prosent. Personer mellom 26 og 35 år utgjør den største aldersgruppen med 39 prosent av deltakerne.

Ifølge Integrering- og mangfoldsdirektoratet ( Imdi ) viser tall fra nasjonalt introduksjonsregister at 49 prosent av flyktningene som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2020, gikk direkte over til arbeid eller utdanning. Flere enn i 2019 gikk direkte over i utdanning, mens færre gikk direkte over til arbeid.

– At færre går over i arbeid må sees i sammenheng med at koronapandemien har ført til økt arbeidsledighet blant innvandrere i 2020. Derfor er det positivt at flere flyktninger tar formell opplæring og får kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.