Krever stans i retur av asylsøkere til Afghanistan

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan gjør at norske myndigheter gir asyl til de som har jobbet for de norske styrkene.
Foto: Flickr.com
– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er så kritisk at det ikke er forsvarlig å returnere barnefamilier og andre sårbare grupper til Afghanistan, mener generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

Tolker for forsvarets spesialstryker, eller «Resolut Support Mission» (RSM) i Afghanistan og sivilt ansatte ved Den norske ambassaden i Kabul har kommet til Norge sammen med familiene sine denne uken.

– Det er veldig bra at Norge tar ansvar for sikkerheten til sine ansatte, og at regjeringen har vært i forkant med å sørge for at lokalt-ansatte raskt kan overføres til Norge dersom situasjonen i Afghanistan forverrer seg. Dette viser at regjeringen har lært mye siden den vonde striden om ansvaret for tolker som var ansatt av forsvaret i Faryab i 2015, forteller generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

En instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet til UDI datert 3. juni i år gjør unntak fra den kontroversielle bestemmelsen om internflukt som er av stor betydning for dagens praksis for asylsaker fra Afghanistan.

Krever full stopp

Regjeringen vurderer at “usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i Afghanistan gjør at det nå vurderes å være behov for å kunne ivareta flere kategorier ansatte og familiemedlemmer enn tidligere”.

Nå krever Afghanistankomiteen stans i retur av asylsøkere.

– Tiden er nå inne for å stanse all retur av asylsøkere til Afghanistan, sier Kjølseth.

Forventningene synes å være at situasjonen vil gå fra vondt til verre når de internasjonale militære styrkene avslutter oppdraget sitt i løpet av de neste 10 ukene.

– Asylinstituttet bygger også på en fremtidsrettet vurdering av hjemlandets myndigheters vilje og evne til å gi beskyttelse ved retur. Asylsaker fra afghanere må derfor legges i bero inntil vi vet hvordan situasjonen vil utvikle seg de neste månedene, sier Kjølseth.