Kutter norskopplæringen for asylsøkere

0Shares

Bakgrunnen for forslaget er at 80% av de som søker asyl i Norge ikke får bli.

Tidligere har asylsøkere fått samme tilbud om norskopplæring som innvandrere og flyktninger.

Budsjettforslaget for 2003 går ut på å kutte tilskuddet til norskopplæring for asylsøkere. Men de som bor i mottak med positivt vedtak om bosetting, skal fortsatt få norskopplæring. Det skal også mindreårige asylsøkere få tilbud om.