Regjeringen vil etablere tilsyn for enslige mindreårige på asylmottak

Forslaget om eget tilsyn vil styrke rettssikkerheten til enslige mindreårige i asylmottak, hevder justisminister Monica Mæland.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Justisdepartementet har sendt et forslag på høring om å etablere et statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor på asylmottak.
116Shares

– Med dette forslaget vil vi styrke rettssikkerheten til de enslige mindreårige som bor i asylmottak. I dag er det ikke en egen tilsynsordning for denne gruppen, og de enslige mindreårige har ingen myndighet å henvende seg til dersom de mener de ikke får de tjenestene de har krav på, sier justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Forslaget inneholder en lovfesting av at statsforvalteren skal være tilsynsmyndigheten som fører tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige på asylmottak, og at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede ansvaret.

– Vi vil at de enslige mindreårige skal kunne henvende seg til en uavhengig instans dersom de mener at det er mangler i omsorgen eller svikt i tilbudet, sier Mæland.