Integreringspolitikk ut på anbud

LIMs generalsekretær, Sylo Taraku, ser bekymringsfullt på utviklingen.
Foto: Privat
Nettverket LIM (Likestilling, integrering og mangfold), med generalsekretær Sylo Taraku i spissen, vil avbyråkratisere integreringen av flyktninger.
0Shares

I en kronikk i Aftenposten i dag foreslår han på vegne av LIM en omlegging av politikken for bosetting og integrering av flyktninger. 

Systemet for å bosette og integrere flyktninger er ineffektivt og passiviserende. Ansvaret bør overføres fra kommunene til Utlendingsdirektoratet, og sett oppgavene ut på anbud, er budskapet fra Taraku (bildet).

Hvorfor vil du at IMDi erstattes med et alternativ og mindre byråkratisk system?

– I modellen vi foreslår vil det ikke lenger være behov for IMDi. IMDi skaffer hverken boliger eller driver introduksjonsprogram, men forhandler med kommuner og koordinerer bosettingsarbeidet samt følger opp introduksjonsordningen. UDI har bedre erfaring med anbudsprosesser og innkvarteringstilbud, sier LIM-generalsekretæren til utrop.no.

Vil ha mer “driv”
Taraku legger til at byråkratiet vil reduseres ettersom dette kan bli en utvidelse av dagens mottakssystem som er underlagt UDIs ansvarsområde.

– I dag klarer ikke kommuner å finne egnede boliger til flyktninger, men de bygger heller ikke. Husbankens ordninger blir ikke brukt godt nok. Private aktører vil ha bedre incentiver til å investere mer i boligbygging, noe som er helt nødvendig. Vårt hovedpoeng er at oppgaven må ut på anbud for å få litt bedre driv og kreativitet i arbeidet.

Ut mot passiviseringen
Hvordan burde denne instansen være? 

– UDI trenger nødvendigvis ikke være den som administrerer anbudsprosessen. Her kan man etablere regionale interkommunale selskap som kan ta seg av dette. Viktigst er at integreringen starter snarest mulig etter at asylsøkeren får opphold og at de ikke må sitte passivt og vente mellom ulike byråkratiske prosesser.