Vil forby sosial dumping på veien

 
Foto:Jan Jacobsen/YTF
Etter å ha sett mange eksempler på lønninger som ligger inntil 90 prosent under norsk minstelønn, tar Yrkestrafikkforbundet (YTF) nå til ordet for å allmenngjøre tariffavtaler i gods- og turbussbransjen.
0Shares

– Ingen av tiltakene som til nå er fremmet i transportnæringen vil forby sosialdumping. Vi mener sanksjonsmulighetene som følger et allmenngjøringsvedtak vil være det eneste som kan stoppe lønninger ned til 30 kroner i timen, sier forbundsleder Svein Furøy til NTB.

Uten allmenngjøring vil sosial dumping i praksis være lovlig. Et allmenngjøringsvedtak vil gi flere sanksjonsmuligheter, blant annet vil Arbeidstilsynet kunne føre tilsyn med arbeidskontrakter og lønn. 

– Vi må bruker alle virkemidlene vi har før det er for sent, sier Furøy, som mener det er rimelig å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på transport som foregår i Norge.

Vi ha avklaring
Forbundet har lagt ned et betydelig arbeid gjennom å avklare om allmenngjøring for gods og turbuss er praktisk og rettslig gjennomførbart.

– Hovedmålet med dette arbeidet er å fremme et krav om allmenngjøring for tariffnemnda. Neste skritt for oss er å jobbe videre med å dokumentere de lønnsvilkårene våre sjåfører kjenner på kroppen hver dag, sier Furøy til NTB.