God intensjon, arrogant retorikk

 
Foto: Privat
Carl I. Hagens forslag om å innføre en rekke tiltak overfor familier der barna snakker dårlig norsk, vil bli negativt mottatt av målgruppen. Det er delvis Hagens egen skyld, mener samfunnsdebattant Shakeel Rehman. 
0Shares

– Denne type forslag overrasker ikke, og budskapet Carl I. Hagen sender ut blir fremmet med en dømmende holdning, sier samfunnsdebattant Shakeel Rehman.

Han mener at tanken er god, men buskapet kommer ut feil og det forekommer mangler på en god kommunikasjonsstrategi. Hagens drastiske uttalelse kan oppfattes som provoserende. I stedet for å hjelpe innvandrerforeldre med å lære barna sine norsk kan Hagens autoritære forslag bidra til å skyve innvandrere vekk, sier Rehman.

– De fleste innvandrere får rykninger når de hører navnet Carl I Hagen, og de forbinder ham med kritikk av og sterk misnøye med integreringspolitikken, sier Rehman.

Rehman, som er tidligere medlem av LIM-nettverket, mener at Hagens forslag er lite liberalt og at enkeltmennesker ikke skal straffes fordi de ikke kan snakke norsk. Men han er enig i at innvandrere må lære seg språket, og en mulig løsning på språkproblemet er at barnehager og skoler tar initiativ ved å kommunisere med foreldre.

Språk viktig
– På den annen side må innvandrere ta til seg både ris og ros, fordi språk er såpass viktig for personlig mestring, selvutvikling og interaksjon. Det er flere tilfeller hvor barn har hevdet seg negativt grunnet språkmangel og gitt uttrykk for aggresjon, sier Rehman.

Han mener at det er viktig at innvandrerforeldre satser på komme seg inn på sosiale arenaer slik at barna deres kommer i kontakt med andre barn. Det vil bidra til utvikling av språkferdigheter, sier Rehman.

Rehman påpeker at tanken bak forslaget til Hagen er god, men at Hagen mangler kunnskap om det helhetlige bildet og vil dermed få kritikk for arroganse i sitt forslag.