KRLE-debatten ikke over

 
Foto: human.no
Regjeringspartiene vil innføre mer kristendom i skolen fra 2015. Med det trosser de anbefaling fra FNs barnekomité om å evaluere det eksisterende RLE-faget.  

Gjennom samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF i fjor høst at KrF fikk gjennomslag for endring av dagens RLE-fag (religion, livssyn og etikk) og innføring av minst 55 prosent kristendom. 

– Jeg er bekymret for at elevene skal lære om kristendommen på bekostning av andre religioner, livssyn og etikk. Det som står på spill er elevenes mulighet til å lære, uten å favorisere ett livssyn, sier Kristin Mile (bildet), generalsekretær i Human-Etisk Forbund til Dagsavisen.

Tidligere dømt
Norge har tidligere blitt dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) for brudd på menneskerettigheter nettopp på grunn av kristendomsundervisning i skolen. Etter dommen i Strasbourg i 2007 ble faget endret til et religions-, livssyns- og etikkfag (RLE) og prosentkravet ble avskaffet. RLE skulle gi elever med ulik bakgrunn mer rom til å utforske forskjeller og likheter i religioner og livssyn.

Nå vil regjeringen igjen endre RLE-faget. Av den grunn lanserer Human-Etisk Forbund en kampanjefilm for å få opp debatten om religion- og livssynsundervisning i skolen.

– Vi gjør det fordi vi er redde for at saken vil bli oversett i den offentlige debatten. Når vi samtidig ser hvor vanskelig det er for regjeringen å håndtere reservasjonssaken er det klart at de vil gjøre alt for å gå stille i gangene med ny omstridt sak.

Ber om ny evalueringsrunde
Flere fagmiljøer, blant annet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ungdommens kirkemøte, Elevorganisasjonen, Norsk innvandrerforum, Kristen Pedagogisk Forum, Buddhistforbundet. Også biskop Erling Pettersen og den kristne dagsavisen Vårt Land har uttrykt at denne måten å få mer kristendom i skolen på, er lite egnet og uklokt.

Human- Etisk Forbund har sammen med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn bedt om et møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi ønsker en evaluering av det eksisterende RLE-faget slik FNs barnekomité har bedt Norge om å gjennomføre. Vi ønsker også å få vite hvordan regjeringen planlegger denne prosessen og når det blir en offentlig høring, sier Mile.