Lønnsdumping gir mindre godstogstrafikk

Flere yrkessjåfører fra utlandet fører til mindre godstogstrafikk i Norge.
Foto: Wikimedia Commons
Stadig mindre gods går på jernbane. En medvirkende årsak er større bruk av billigere lastebilstrafikk utenfra.

Erling Sæther direktør i NHO Logistikk og transport, peker på tekniske problemer med innstillinger som årsaken til dette. Forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet mener det er helt andre årsaker til dette.

– Vi mener det er grunn til å anta at billig lastebiltransport er en medvirkende årsak til at jernbanen nå taper kampen mot lastebilen, sier han til NTB.

Store ringvirkninger
Etter hvert som utenlandske transportselskaper med underbetalt arbeidskraft og svært lave kostnader tar en stadig større del av det norske transportmarkedet, vil jernbanetransport tape ytterligere terreng i forhold til bilen.

– Her er det altså ikke bare norske transportselskaper som kjenner eimen av sosial dumping i transportnæringen. Jernbaneverket har også selv uttalt at de mener liberalisering av transportmarkedet fører til en konkurransevridning bort fra gods på jernbanen, sier Furøy. 

– Jeg håper dette synliggjør hvorfor allmenngjøring innenfor gods og turbilsektoren vil ha ringvirkninger utover bransjen selv, avslutter han overfor NTB.