Juristforening anmeldt for rasisme

0Shares

Antirasistisk Senter har bedt Oslo Politikammer om å iverksette etterforskning av tidsskriftet “Stud.jur” for å vurdere om innholdet strider mot straffelovens §135a.

Bakgrunnen for anmeldelsen er en artikkelserie der samer blir fremstilt på en måte som er i strid med §135a.

Artikkelserien er en forsøksvis satire om to samiske jurister; Ronny Hætta og Ante Penta. Disse to skal være professorer i jus ved Universitetet i Tromsø og artiklene spiller på fordommer og stereotype oppfatninger om samer
med alkohol, vold, sex og latskap.

-Artikkelserien har pågått fra 1996 og med et kort opphold fram til i dag. Det er således en rekke redaktører over lang tid som har vurdert og godkjent denne artikkelserien, noe som gjøre at man vanskelig kan skylde på “en glipp,” sier informasjonsleder i Antirasistisk Senter Henrik Lunde.

– Tidsskriftet “stud.jur” er et organ for juristforeningen ved Det Juridiske Fakultet i Oslo; en institusjon som vi tør anta både burde være kjent med straffeloven og ha et særskilt ansvar for det som kommer på trykk, ifølge Lunde.