Arbeidsplassen i integreringspolitikken

Innvandrere som mangler dokumentasjon på sin kompetanse når de kommer til Norge, har vanskeliger for å få arbeid. Regjeringen vil foreslå at opplæringsloven endres, slik at nyankomne og arbeidsledige innvandrere skal få mulighet til yrkesprøving og kompetansebevis.

-Utvikling av det gode flerkulturelle samfunn innebærer utvikling av gode flerkulturelle arbeidsplasser. Arbeidslivet er en sentral arena for integrering i samfunnet. Det er i arbeidslivet og på arbeidsplassene at vi kan se hvor langt vi er kommet med å skape det gode flerkulturelle samfunn. Det sa statssekretær Kristin Ørmen Johnsen Norges taxiforbunds fagkonferanse .

Staten selv er ikke noe godt eksempel når det gjelder rekruttering av innvandrere, mente statssekretæren.

-I den sammenheng vil jeg nevne at et av tiltakene i planen går ut på å pålegge alle statlige virksomheter å innkalle minst en søker med innvandrerbakgrunn til intervju ved tilsettinger, forutsatt at søkeren er kvalifisert for stillingen, sa hun.

Hun mente flerkulturelt arbeidsmiljø krever tilpasning fra både majoriteten og minoriteten.

-For den enkelte bedrift betyr det at man må passe på at det flerkulturelle arbeidsmiljø utvikler seg på en positiv måte. Det må vies kontinuerlig oppmerksomhet både fra ledere, tillitsvalgte og kollegene, fastslo Johnsen.