KIM erstattes med årlig dialogkonferanse

 
Foto: Kristian Fabrizio Mendoza
Etter 30 års virke avvikles Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM). Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) ser fram til en fornyet dialog med innvandrerbefolkningen.
0Shares

Regjeringen vil høsten 2014 avholde en konferanse for å fornye og styrke dialogen med innvandrerbefolkningen. Konferansen skal holdes hvert år, skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

– Vi er opptatt av at vi i dialogen skal få et reelt bilde av utfordringer og spørsmål som det må tas tak i. Det skjer store endringer i innvandrerbefolkningen og vi må ha kontakt med en rekke ulike grupper. Som likestillingsminister er jeg også opptatt av å få innvandrerkvinner i tale. Deres erfaringer i Norge er viktig for at vi skal kunne legge til rette for at også de skal ha frihet til å treffe egne valg, sier Horne til regjeringen.no.

Ny og styrket dialog
Tretti år etter at KIM ble opprettet ser Norge annerledes ut, og innvandrere deltar i mye større grad i samfunnslivet og den offentlige debatten. Nå skal innvandreres erfaringer og synspunkter kommer fram til myndigheter og politiske organer på lik linje med alle andres, og ikke knyttes til et eget utvalg.

– Konferansen er en del av dette, og jeg gleder meg til vi skal arrangere den allerede til høsten, sier Horne til regjeringen.no.