Dårlig levekår årsak til ran begått av innvandrerungdom

69 prosent av tenåringene som ble anmeldt for ran i Oslo i fjor, har ikke-norsk etnisk opprinnelse, viser analyser gjort av oslopolitiets etterretningsseksjon. Kriminolog Guri Larsen mener det er norske samfunnets feil at minoritetene får problemer.

Av 276 registrerte anmeldte gjerningsmenn i fjor, var 190 av ikke-norsk opprinnelse. Etnisk norske personer utgjorde 31 prosent av de anmeldte.

Pakistanere og somaliere dominerer statistikken.

Sosial status, utdannelsesnivå, arbeidsledighet og eventuelle traumer i hjemlandet trekkes fram som forklaring på tallene, ifølge Aftepostens nettutgave.

-Det handler mye om levekår. Innvandrere kommer dårlig ut på flere områder, både når det gjelder utdannelse og tilgang til arbeidsmarkedet. Dette er klassiske forklaringer på kriminalitet, sier Larsen.

I tillegg møtes disse gruppene med mer avvisning og mobbing enn andre, i form av rasisme. For det tredje er de mer synlige. Politiet har et skjerpet blikk på akkurat denne gruppen, sammenlignet med etnisk norske, sier Larsen.