Jobber for forsoning

 
Foto: oscepa.org
Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk skal sammen med Ingvill Thorson Plesner, seniorrådgiver i Norsk senter for menneskerettigheter, kartlegger overgrep og urett som har rammet taterne.
0Shares

Vollebæk (bildet) skal levere sin granskningsrapport i løpet av mai 2015. Det er i lokalmiljøet holdninger og relasjoner må bygges, framholder han overfor Østlendingen.

– Overgrep skal fram i lyset, men det er viktig også å synliggjøre en kultur og en tradisjon som ikke lot seg utslette.

Thorson Plesner er sekretariatsleder for Knut Vollebæk og utvalget som skal granske og evaluere norsk politikk overfor taterne de siste 100 årene. Utvalget skal også foreslå tiltak som kan bidra til rettferdighet og forsoning.

Smertelig historie
Fra å vite lite om taterne, eller romanifolk, har hun det siste halvåret fått innblikk i en smertelig historie om “fornorsking”, barneovertakelser, tvangssterilisering og diskriminering.

– Folk ønsket nok å gjøre det beste for å hjelpe taterne. Men virkemidlene var svært uheldige og til dels inhumane, sier hun til Østlendingen.

Vollebæk sier videre at rollen Thorson Plesner har i dette arbeidet er uvurderlig.

– Jeg kjenner ingen som kan bli så engasjert, og som samtidig har solid kunnskap og innsikt, sier eks-utenriksministeren.

Linken til illustrasjonsbildet