Flere søker asyl i Norge

Forskning på psykiskhelse blant asylbarn er mangelfull.
Foto: wikimedia.com
Antallet flyktninger som søkte asyl i Norge i fjor økte med 17 prosent, ifølge FN. Det er likevel en forsiktig økning sammenlignet med andre land, skriver Nettavisen.
0Shares

Mens økningen for Norges del i utgangspunktet synes formidabel, var den i Sverige i fjor på 24 prosent og Norden som region på 22 prosent. Det plasserer Sverige på femteplass over industrialiserte land som mottok asylsøknader i fjor. Det skriver NTB.

Totaltallene har steget jevnt og trutt i alle de fire foregående årene, som i år. Anslagsvis 612.730 asylsøknader ble sendt de forskjellige landenes myndigheter. Det er 28 prosent flere enn i fjor, men trenden er den samme: krig og konflikter tvinger store folkemasser på flukt, melder Nettavisen.

Økning i syriske flyktninger 
Nettavisen skriver at økningen i stor grad skyldes den stadig eskalerende krigen i Syria, som har medført at landet for første gang siden krigen brøt ut, topper listen over landet flest asylsøkere kommer fra. Tidligere har både Afghanistan og Irak ligget øverst, men disse er nå henvist til henholdsvis tredje- og fjerdeplass på listen.

Sammenlignet med det antallet som anslås å ha kommet til Syrias naboland Jordan, Libanon, Tyrkia, Irak og Egypt, er antall syriske flyktninger til Norge bagatellmessige i sin størrelse, skriver Nettavisen. 

Men målt i forhold til folketall gir økningen på 1.680 asylsøknader totalt sett sjuende plass på listen, med 1,9 asylsøkere per 1.000 innbyggere. Målt i forhold til brutto nasjonalprodukt (BNP), derimot, er historien en helt annen. Da ender vi på 18. plass, skriver Nettavisen.