Kommer seg ikke ut av fattigdom

Mange somaliere har ingen utdanning når de kommer til Vesten. På bildet: Somaliere på kurs i Seattle, USA.
Foto: flickr.com
Noen nasjonaliteter kommer seg ikke ut av fattigdommen selv etter å ha bodd i over ti år i Norge, mens andre klarer det.

– Vi ser at noen grupper blir værende i lavinntektsgruppen i lang tid, selv om de bor lenge i Norge, sier Mads Ivar Kirkeberg i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NRK.

Blant dem er personer med bakgrunn fra Somalia. I somaliske familier hvor hovedforsørgeren har bodd i Norge i tre år, lever 90 prosent av barna i fattigdom.

Til sammenligning kan vi se på personer fra naboen Eritrea. Og til stor forskjell fra dem med somalisk bakgrunn, har andelen fattige eritreiske barn sunket til knappe 17 prosent når hovedforsørgeren har bodd i Norge i ti år eller mer.

– Eritreere er mer selvberget og mindre avhengig av økonomiske stønader, sier Kirkeberg.

Færre kvinner som jobber
Fafo-leder Tone Fløtten sier til NRK at norsk-somaliere er den gruppen hvor det er færrest kvinner som jobber.

– Her er det av stor betydning at disse familiene havner under den norske fattigdomsgrensen. I tillegg er familiene store og har mange barn, sier Fløtten.

Her er SSBs oversikt:

Andel fattige innvandrerbarn når hovedforsørgeren har bodd i Norge i 3 år, 4-9 år og minst 10 år 

Landbakgrunn

3 år

4-9 år

10 år eller mer

Afghanistan

85,5

55,1

44,3

Bosnia-Hercegovina

21,4

11,1

9,9

Eritrea

90,7

50,5

16,8

Etiopia

73,5

44,2

23,0

Filippinene

44,4

13,1

11,7

India

21,1

7,7

9,3

Irak

94,9

61,7

51,4

Iran

89,6

38,5

17,7

Kina

59,3

25,6

22,8

Litauen

62,1

29,6

11,0

Marokko

75,0

42,1

39,7

Pakistan

40,7

40,6

41,0

Polen

64,1

30,7

10,5

Russland

77,1

43,3

25,6

Somalia

89,8

72,0

69,8

Sri Lanka

77,8

13,9

12,0

Thailand

38,5

30,9

23,5

Tyrkia

81,8

41,5

32,6

Vietnam

50,0

26,0

17,6