Kritikk mot helseministeren

 
Foto: Helsedirektoratet
Forslaget fra helseministeren om at rituell omskjæring av gutter skal utføres i spesialisthelsetjenesten møter voldsom motstand. Svein Aarseth, leder i Rådet for legeetikk, mener at rituell omskjæring bør bli forbudt.
0Shares

– Hadde det vært opp til meg ville rituell omskjæring vært forbudt. Det strider mot medisinsk fornuft å utføre inngrep på friske personer. Inngrepet bør i det minste være forbudt å utføre på barn under 16 år, sier Aarseth til Dagsavisen.

Forslaget om at rituell omskjæring av gutter skal utføres i spesialisthelsetjenesten møter voldsom motstand, ikke minst blant norske barnekirurger. Nylig hadde helseminister Bent Høie (H) et møte med fagmiljøene, der han fikk delvis støtte for forslaget.

– Vi er fornøyde med at Høie har presisert at inngrepene ikke skal utføres på barselavdelingen, og at de kan skje på private sykehus. Men vi vil fortsatt kjempe mot at dette skal være en offentlig oppgave, og at inngrepene kan utføres på barn som er for små til å gi samtykke, sier Jan Petter Odden, leder for Barnelegeforeningen.

– Samtykkekompetanse
Helseministeren mener det er til barnas beste at omskjæring kommer inn i ordnede rammer.

– Vi må også respektere at folk har ulik religiøs bakgrunn, og ta innover oss at dette heller ikke er forbudt i andre land, sier Høie til Dagsavisen.

Kan du komme på andre inngrep enn omskjæring som verken har medisinsk begrunnelse eller pasientsamtykke?

– Nei, men det er foreldrene som har samtykkekompetanse, sier Høie.

På ville veier
Høie slår fast at det ikke blir snakk om å gi en reservasjonsmulighet i dette spørsmålet, men sier det er naturlig at sykehusene tar hensyn til at leger har motforestillinger.

Ifølge Aarseth er dette å lempe ansvaret over på sykehusene. I praksis betyr det at helsepersonell kan bli forsøkt tvunget til å utføre slike inngrep.

– Hvis politikere skal presse helsepersonell til å gjøre inngrep som ikke er medisinsk begrunnet, er man på ville veier. Da er det fristende å trekke historiske paralleller til andre regimer, sier Aarseth.